Taimituotannon historiaa Tyllilässä

60-luvun alkupuolella Tyllilän pelloilla alettiin kasvattaa Etelä-
Savon piirimetsälautakunnan toimesta metsäpuiden paljasjuurisia taimia. Tuotanto oli aluksi lähes pelkästään kuusta.

Etelä-Savon piirimetsälautakunnan omistamaa taimituotantoa ryhdyttiin keskittämään Tyllilään 60-luvun loppupuoliskolla ja tarhan päärakennus valmistui vuonna -67. Taimitarha tuotti paljasjuurisia metsäpuiden taimia 25 ha:n peltopinta-alalla aina 80-luvun alkuun asti, jolloin metsäpuiden tuotannossa paakkutaimet alkoivat vallata taimimarkkinoita.

Samaan aikaan tarhan investoinnit alkoivat myös painottua paakkutaimituotannon hyväksi. Hankittiin tuotantotekniikkaa,
kuten kennon täyttö- ja kylvökoneet sekä käynnistettiin kasvihuoneiden ja karaisukenttien rakentaminen.

Uusi luku Tyllilän taimitarhan historiassa kirjoitettiin 80- ja 90-luvun vaihteessa, jolloin Tyllilän metsätaimituotanto yhtiöitettiin ja perustettiin Metsätyllilä Oy.

Vuonna 1992 valmistui laboratorio ja taimia alettiin tuottaa myös mikrolisäystekniikalla. Aluksi tuotanto käynnistyi mansikantaimituotantona mutta sai pian rinnalleen mikrolisätyn
visakoivun. Vähitellen tuotanto laajeni kattamaan myös muita puuvartisia kasveja, joissa kasvullisella lisäyksellä saadaan merkittävää etua lajikekohtaisten ominaisuuksien hyödyntämisessä.

2000- luvun alussa alkoi Suomessa metsätaimituotannon keskittäminen aiempaa suurempiin tuotantoyksiköihin ja tuolloin myös Metsätyllillä Oy fuusioitiin Itä-Suomen Taimi Oyn kanssa Fin Taimi Oy:ksi. Samaan aikaan koristekasvien tuotantoa alettiin siirtää myös peltoviljelyyn, jolloin aktiivisesti pyrittiin eroon pikkutaimituottajan roolista ja nostettiin samalla tuotteiden jalostusarvoa.

Taimityllilä Oy perustettiin vuonna 2005 ja
samalla viher- ja ympäristörakentamisen tarvitseman taimimateriaalin tuotanto muodostui uuden yhtiön päätoimialaksi.

Tänä päivänä Taimityllilä Oy työllistää 7 henkilöä ympärivuotisesti ja lisäksi määräaikaistatyövoimaa 11 miestyövuoden verran. Yhtiö tuottaa Suomen oloihin sopivaa taimimateriaalia yli miljoona kappaletta vuosittain.

Tuotanto koostuu neljästä pääryhmästä: marja- ja hedelmäkasveista,
koristepuista ja -pensaista, metsänviljelytaimista sekä metsänviljelyn erikoismateriaalista,
kuten kotimaisten lehtipuiden visamuodoista.